Potilasvahinko | Helsingin Perhejuridiikka Oy

POTILASVAHINKO

Mikä on potilasvahinko?

Terveydenhoitoon liittyy väistämättä riskejä. Hoito ei aina tuota toivottua tulosta ja joskus se aiheuttaa jopa vahinkoa hoidettavalle. Potilasvahingot ovat pääsääntöisesti hoitovirheitä, jotka ovat aiheutuneet potilaan tutkimuksesta, hoidosta tai muusta vastaavasta käsittelystä. Vahinko voi olla esimerkiksi leikkauksen seurauksena aiheutunut komplikaatio, kuten hermovaurio tai viive taudin määrityksessä, jos se olisi ollut toisin toimien todennäköisesti vältettävissä.

Tavallisia potilasvahinkoja ovat muun muassa

 • hoidon yhteydessä tapahtunut hoitovahinko
 • hoidon laiminlyönti
 • puutteellinen potilasinformaatio
 • diagnoosiviive
 • infektiovahingot
 • sairaalalaitteiden aiheuttamat vahingot
 • tapaturma hoidon tai sairaalakuljetuksen aikana
 • huoneisto- tai laitepalo
 • hoidon ns. kohtuuttomat seuraukset
 • työkyvyttömyys ja uudelleenkoulutuksen tarve
 • hoitotuen ja vaatelisän sekä kuntoutuksen tarve
 • lääkevahingot

Asian käsittely ja määräajat

Korvauksia käsitellään ensin Potilasvakuutuskeskuksessa ja sen jälkeen mahdollisesti Potilasvahinkolautakunnassa, joka voi potilaan, potilasvakuutuskeskuksen tai hoitolaitoksen pyynnöstä antaa ratkaisusuosituksia. On mahdollista saattaa potilasvahinkoasia myös tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Potilasvakuutuksen korvauskäsittely aloitetaan täyttämällä Potilasvakuutuskeskuksen kotisivuilta löytyvä vahinkoilmoituslomake (www.pvk.fi) tai lähettämällä vapaamuotoinen vahinkoilmoitus Potilasvakuutuskeskukselle.

Potilasvakuutuksesta voidaan hakea korvausta tekemällä kirjallinen vahinkoilmoitus. Sen voi tehdä Potilasvakuutuskeskuksen kotisivuilla löytyvälle tulostettavalle lomakkeelle.

Mikäli Potilasvakuutuskeskuksen päätös on kielteinen tai asia vaatii potilasvahinkoihin erikoistuneen lakimiehen osaamista, suosittelemme kääntymistä Suomen Potilaslakimiesten puoleen ennen ratkaisusuosituspyynnön jättämistä Potilasvahinkolautakunnalle. Kartoitamme yhdessä asiakkaan kanssa hänen kannaltaan parhaan ja riskittömän menettelytavan. Toimistollamme on yhteyksiä eri alojen lääkäreihin, joiden lausuntoja asiassa mahdollisesti tarvitaan. Lautakuntavaiheen tai oikeudenkäynnin asianajokustannukset korvaa yleensä oikeusturvavakuutus.

Jos epäilette, että Teille on aiheutunut korvattava potilasvahinko tai jos olette tyytymätön potilasvakuutuskeskuksen maksamiin korvauksiin, ottakaa yhteyttä – me autamme!

Potilasvahinkolain perusteella maksettavat korvaukset

Tyypillisiä potilasvahinkoon liittyviä potilasvakuutuskorvauksia ovat:

 • sairausajan ansionmenetys
 • kuntoutuskustannukset
 • tilapäisen haitan korvaus
 • pysyvän kosmeettisen haitan korvaus
 • pysyvän haitan korvaus
 • työkyvyttömyyseläke
 • pysyvä kosmeettisen haitan korvaus
 • sairaanhoito- ja muut kulut (esim. apuvälineet, kohonneet kodinhoitokulut, ym.)
 • korvaus elatuksen menettämisestä
 • hautauskulut

Potilasvahinkoasioiden lisäksi toimistomme hoitaa: