Hem - Suomen Potilaslakimiehet
Hoppa till innehåll

Hem

FINLANDS PATIENTJURISTER

Skador och personskador

En advokatbyrå specialiserad på personskador

Finlands Patientjurister är en juridisk byrå specialiserad på personskador och skadeståndsrätt. Patientskador, olycksfall i arbetet eller under fritiden, trafikskador, och läkemedelsskador är våra specialområden. Vår byrå biträder och ger råd vid ställandet av skadeanspråk och vid indrivning av skadestånd gentemot försäkringsbolagen. Vår verksamhet täcker hela Finland.

Vi har ett gediget kunnande inom skadeståndsrätten och därför får Ni med vår hjälp det bästa möjliga slutresultatet. Vårt mål är att betjäna varje klient professionellt på bästa möjliga sätt genom att förverkliga våra uppdrag noggrant, omsorgsfullt och kostnadseffektivt. Vi ger råd som är såväl juridiskt välmotiverade som lättförståeliga och förnuftiga.

För att försäkra oss om kvaliteten på våra tjänster satsar vi på fortgående vidareutbildning och på att upprätthålla ett mångsidigt nätverk av sakkunniga samarbetspartner.

TJÄNSTER

Vilka frågor hjälper vi dig med?

Patientskada

Patientskador är huvudsakligen felbehandlingar. Största delen av fallen är olyckor som har uppstått då patienten undersökts, vårdats eller fått behandling.

Trafikskada

Trafikförsäkringen ersätter person- och egendomsskador som orsakats andra till följd av trafikolycka. Även föraren och passagerarna i Ditt eget fordon får också ersättning för sina personskador.

Läkemedelsskada

Med läkemedelsskada avses kroppssjukdom eller kroppsskada eller med dem jämställbar allvarlig psykisk sjukdom, som sannolikt förorsakats av läkemedel som den skadelidande använt.

4

KONTOR

346

NÖJDA KUNDER

17

ÅRS ERFARENHET

OM OSS

Våra advokater till din tjänst

Filip Markelin

VICEHÄRADSHÖVDING, JURIST

Kim Somppi

JURIST

Ronnie Lind

JURIST

GRATIS TELEFONRÅDGIVNING

Behöver du råd? Våra erfarna jurister ger råd i personskadeärenden