Suomen Potilaslakimiehet |

FINLANDS PATIENTJURISTER

Skador och personskador
Be om en offert

Finlands Patientjurister är en juridisk byrå specialiserad på personskador och skadeståndsrätt. Patientskador, olycksfall i arbetet eller under fritiden, trafikskador, och läkemedelsskador är våra specialområden. Vår byrå biträder och ger råd vid ställandet av skadeanspråk och vid indrivning av skadestånd gentemot försäkringsbolagen.

Vår verksamhet täcker hela Finland.

Vi har ett gediget kunnande inom skadeståndsrätten och därför får Ni med vår hjälp det bästa möjliga slutresultatet. Vårt mål är att betjäna varje klient professionellt på bästa möjliga sätt genom att förverkliga våra uppdrag noggrant, omsorgsfullt och kostnadseffektivt. Vi ger råd som är såväl juridiskt välmotiverade som lättförståeliga och förnuftiga.

För att försäkra oss om kvaliteten på våra tjänster satsar vi på fortgående vidareutbildning och på att upprätthålla ett mångsidigt nätverk av sakkunniga samarbetspartner.

GRATIS TELEFONRÅDGIVNING
JURISTTELEFONEN BETJÄNAR

RING 0400-464899

Våra erfarna jurister ger råd i personskadeärenden.