Hinnasto - Suomen Potilaslakimiehet
Siirry suoraan sisältöön

Hinnasto

HINNASTO

Tietoa palveluiden hinnoista

Maksuton arvio

Jos olette tyytymätön Potilasvakuutuskeskuksen tai muun vakuutuslaitoksen päätökseen, arvioimme maksutta etenemismahdollisuudet asiassanne.

Lähettäkää meille selostus ongelmasta sekä kopio voimassa olevasta kotivakuutusasiakirjastanne, jotta voimme tehdä arvion.

Hinnasto

Yrityksemme veloitus suoritetaan aikaperusteisesti, ja veloituksen pohjana on toimeksiannon laadusta riippuen 160–200 euroa/tunti. Arvonlisävero ei sisälly hintaan.

Moniin kotivakuutuksiin kuuluva oikeusturvavakuutus kattaa suurimman osan lautakuntavaiheen tai oikeudenkäynnin asianajokustannuksista. Ennen kustannusten syntymistä voimme selvittää puolestanne vakuutuksen antaneelta vakuutusyhtiöltä, kuuluuko kustannusten korvaus vakuutuksenne piiriin.

Liikennevahinkoasioissa on myös kaskovakuutuksen oikeusturvavakuutus käytettävissä. Työtapaturma-asioissa voi käyttää ammattiliittojen vakuutuksia, jos asia on menossa vakuutusoikeuteen.

Jos olette tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen, arvioimme maksutta etenemismahdollisuudet asiassanne. Lähettäkää meille selostus ongelmasta sekä kopio voimassa olevista vakuutusasiakirjoista, jotta voimme tehdä arvion.

PALVELUTARJONTA

Missä asioissa autamme sinua?

Potilasvahinko

Potilasvahingot ovat pääsääntöisesti hoitovirheitä, jotka ovat aiheutuneet potilaan tutkimuksesta, hoidosta tai muusta vastaavasta käsittelystä.

Liikennevahinko

Henkilövahingoista johtuviin korvauksiin ovat oikeutettuja kaikki liikenneonnettomuudessa vahinkoa kärsineet, myös vahinkoon syylliset osapuolet.

Lääkevahinko

Lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa, tai niihin rinnastettavaa vakavaa psyykkistä sairautta, jonka vahingon kärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut.

MAKSUTON ALKUNEUVOTTELU

Tarvitsetko neuvoja? Kokeneet lakimiehemme neuvovat henkilövahinkoasioissa