Hinnasto | Suomen Potilaslakimiehet

HINNASTO

Maksuton arvio

Jos olette tyytymätön Potilasvakuutuskeskuksen tai muun vakuutuslaitoksen päätökseen, arvioimme maksutta etenemismahdollisuudet asiassanne. Lähettäkää meille selostus ongelmasta sekä kopio voimassa olevasta kotivakuutusasiakirjastanne, jotta voimme tehdä arvion.

Hinnasto

Yrityksemme veloitus suoritetaan aikaperusteisesti, ja veloituksen pohjana on toimeksiannon laadusta riippuen 160–200 euroa/tunti. Arvonlisävero ei sisälly hintaan.

Moniin kotivakuutuksiin kuuluva oikeusturvavakuutus kattaa suurimman osan lautakuntavaiheen tai oikeudenkäynnin asianajokustannuksista. Ennen kustannusten syntymistä voimme selvittää puolestanne vakuutuksen antaneelta vakuutusyhtiöltä, kuuluuko kustannusten korvaus vakuutuksenne piiriin.

Liikennevahinkoasioissa on myös kaskovakuutuksen oikeusturvavakuutus käytettävissä. Työtapaturma-asioissa voi käyttää ammattiliittojen vakuutuksia, jos asia on menossa vakuutusoikeuteen.

Jos olette tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen, arvioimme maksutta etenemismahdollisuudet asiassanne. Lähettäkää meille selostus ongelmasta sekä kopio voimassa olevista vakuutusasiakirjoista, jotta voimme tehdä arvion.

LAKIPUHELIN PALVELEE

SOITA 0400-464899​

Kokeneet lakimiehemme neuvovat henkilövahinkoasioissa.