Työtapaturmat | Suomen Potilaslakimiehet

TYÖTAPATURMA JA AMMATTITAUDIT

Työtapaturma- ja ammattitautitilastot Suomessa

Suomessa sattuu vuosittain noin 120 000 työtapaturmaa tai ammattitautia. Vahingoista noin 70 % sattuu miehille ja noin 30 % naisille. Tämä tarkoittaa, että vuoden jokaisena päivänä 230 miestä ja 98 naista loukkaantuu työtapaturmassa tai hänellä todetaan ammattitauti.

Tapaturmalla tarkoitetaan äkillistä, ennalta arvaamatonta ulkoisen tekijän aiheuttamaa tapahtumaa, josta on seurauksena vamma tai sairaus. Työtapaturman tulee sattua joko työssä – eli työtä tehdessä – tai työstä johtuvissa olosuhteissa.
Ammattitauti on määritelty ammattitautilaissa ja sillä tarkoitetaan tässä vain sellaista sairautta, joka korvataan ammattitautilain nojalla. Ammattitauti on sairaus, joka todennäköisesti on pääasiallisesti aiheutunut fysikaalisesta, kemiallisesta tai biologisesta tekijästä työssä. Psyykkisen tekijän aiheuttamia sairauksia ei korvata ammattitautina.
Syy-yhteyden vaatimus
Työtapaturman ja ammattitaudin korvaaminen edellyttää, että korvattavan vamman tai sairauden ja työtapaturman välillä on syy-yhteys.

Mitä korvataan?

Tapaturmavakuutus korvaa muun muassa
•    sairaanhoitokulut
•    ansionmenetys sairausajalta
•    haittakorvaus
•    kuntoutustuki
•    työkyvyttömyyseläke
•    perhe-eläke
•    hautauskulut

Mistä korvauksia saa?

Korvausta haetaan siltä vahinkovakuutusyhtiöltä, josta työnantaja on tapaturmavakuutuksen ottanut. Jos vakuutusyhtiön korvauspäätös on kielteinen tai korvaukset ovat mielestänne liian pieniä, ja harkitsette muutoksenhakua Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan tai Vakuutusoikeuteen, autamme teitä ammattitaidolla ja vankalla kokemuksella.