Trafikskador | Helsingin Perhejuridiikka Oy

TRAFIKSKADOR

Ersättningar som beviljas från trafikförsäkringen

Trafikförsäkringen ersätter person- och egendomsskador som orsakats andra till följd av trafikolycka. Även föraren och passagerarna i Ditt eget fordon får också ersättning för sina personskador.

PERSONSKADOR

Alla som lidit skada i en trafikolycka, även de som förorsakat skadan, är berättigade till ersättning för personskador.

Från trafikförsäkringen betalas bland annat ersättning för

 • sjukvårdskostnader
 • inkomstförlust under tiden för arbetsoförmögenheten
 • invaliditetspension
 • rehabiliteringskostnader
 • tillfälligt men
 • bestående men
 • bestående kosmetiskt men
 • vårdbidrag och höjda hemvårdskostnader
 • beklädnadstillägg
 • familjepension
 • begravningskostnader

Vi hjälper Er med vårt gedigna kunnande och vår arbetserfarenhet ifall Ni erhållit ett nekande ersättningsbeslut, de utbetalda ersättningarna är får små, ifall Ni överväger att besvära Er till försäkringsnämnden eller överföra ärendet till tingsrätten för avgörande.