Trafikskador - Suomen Potilaslakimiehet
Hoppa till innehåll

Trafikskador

TRAFIKSKADOR

Ersättningar som beviljas från trafikförsäkringen

Trafikskada och -försäkring

Trafikförsäkringen ersätter person- och egendomsskador som orsakats andra till följd av trafikolycka. Även föraren och passagerarna i Ditt eget fordon får också ersättning för sina personskador.

Personskador

Alla som lidit skada i en trafikolycka, även de som förorsakat skadan, är berättigade till ersättning för personskador.

Från trafikförsäkringen betalas bland annat ersättning för:

sjukvårdskostnader

inkomstförlust under tiden för arbetsoförmögenhet

invaliditetspension

rehabiliteringskostnader

tillfälligt men

bestående men

bestående kosmetiskt men

vårdbidrag och höjda hemvård kostnader

beklädnadstillägg

familjepension

begravningskostnader

Vi hjälper Er med vårt gedigna kunnande och vår arbetserfarenhet ifall Ni erhållit ett nekande ersättningsbeslut, de utbetalda ersättningarna är får små, ifall Ni överväger att besvära Er till försäkringsnämnden eller överföra ärendet till tingsrätten för avgörande.

TJÄNSTER

Förutom trafikskador handlägger vi

Patientskada

Patientskador är huvudsakligen felbehandlingar. Största delen av fallen är olyckor som har uppstått då patienten undersökts, vårdats eller fått behandling.

Läkemedelsskada

Med läkemedelsskada avses kroppssjukdom eller kroppsskada eller med dem jämställbar allvarlig psykisk sjukdom, som sannolikt förorsakats av läkemedel som den skadelidande använt.

GRATIS TELEFONRÅDGIVNING

Behöver du råd? Våra erfarna jurister ger råd i trafikskadeärenden