Lääkevahinko - Suomen Potilaslakimiehet
Siirry suoraan sisältöön

Lääkevahinko

LÄÄKEVAHINKO

Korvauksen hakeminen

Mikä on lääkevahinko?

Lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa, tai niihin rinnastettavaa vakavaa psyykkistä sairautta, jonka vahingon kärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. Voitte hakea korvausta lääkevahinkovakuutuksesta, jos lääkärin määräämä lääke on aiheuttanut Teille yllättävän haittavaikutuksen.

Korvauskäsittely aloitetaan täyttämällä vahinkoilmoituslomake, joka lähetetään Suomen Keskinäiselle Lääkevahinkovakuutusyhtiölle.

Korvausperusteet

Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan lääkevahingon aiheuttamat ylimääräiset tarpeelliset kustannukset ja muut menetykset. Sellaisia kuluja ja menetyksiä, jotka olisivat aiheutuneet ilman vahinkoakin, ei korvata. Tämän vuoksi korvausta ei voida maksaa alun perin tutkittavana tai hoidettavana olleen sairauden tai vamman hoitokuluista, eikä vahingon aiheuttaneen lääkkeen hankintakuluista.

Tavallisia henkilövahinkoon liittyviä lääkevahinkovakuutuskorvauksia ovat:

sairaanhoitokulut

ansionmenetys sairausajalta

tilapäinen haitta

pysyvän haitan korvaus vakavimmista vammoista

pysyvä kosmeettinen haitta

työkyvyttömyyseläke

perhe-eläke

hautauskulut

Mikäli vakuutusyhtiön korvauspäätös on kielteinen tai korvaukset ovat mielestänne liian pieniä, ja harkitsette muutoksenhakua vakuutuslautakuntaan tai käräjäoikeuteen, autamme teitä vankalla kokemuksella ja ammattitaidolla.

PALVELUTARJONTA

Lääkevahinkojen lisäksi hoidamme

Potilasvahinko

Potilasvahingot ovat pääsääntöisesti hoitovirheitä, jotka ovat aiheutuneet potilaan tutkimuksesta, hoidosta tai muusta vastaavasta käsittelystä.

Liikennevahinko

Henkilövahingoista johtuviin korvauksiin ovat oikeutettuja kaikki liikenneonnettomuudessa vahinkoa kärsineet, myös vahinkoon syylliset osapuolet.

MAKSUTON ALKUNEUVOTTELU

Tarvitsetko neuvoja? Kokeneet lakimiehemme neuvovat lääkevahinkoasioissa