Lääkevahinko | Suomen Potilaslakimiehet

LÄÄKEVAHINKO

Korvauksen hakeminen

Lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa, tai niihin rinnastettavaa vakavaa psyykkistä sairautta, jonka vahingon kärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. Voitte hakea korvausta lääkevahinkovakuutuksesta, jos lääkärin määräämä lääke on aiheuttanut Teille yllättävän haittavaikutuksen. Korvauskäsittely aloitetaan täyttämällä vahinkoilmoituslomake, joka lähetetään Suomen Keskinäiselle Lääkevahinkovakuutusyhtiölle.

Korvausperusteet

Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan lääkevahingon aiheuttamat ylimääräiset tarpeelliset kustannukset ja muut menetykset. Sellaisia kuluja ja menetyksiä, jotka olisivat aiheutuneet ilman vahinkoakin, ei korvata. Tämän vuoksi korvausta ei voida maksaa alun perin tutkittavana tai hoidettavana olleen sairauden tai vamman hoitokuluista, eikä vahingon aiheuttaneen lääkkeen hankintakuluista.
Tavallisia henkilövahinkoon liittyviä lääkevahinkovakuutuskorvauksia ovat:
•    sairaanhoitokulut
•    ansionmenetys sairausajalta
•    tilapäinen haitta
•    pysyvän haitan korvaus vakavimmista vammoista
•    pysyvä kosmeettinen haitta
•    työkyvyttömyyseläke
•    perhe-eläke
•    hautauskulut

Mikäli vakuutusyhtiön korvauspäätös on kielteinen tai korvaukset ovat mielestänne liian pieniä, ja harkitsette muutoksenhakua vakuutuslautakuntaan tai käräjäoikeuteen, autamme teitä vankalla kokemuksella ja ammattitaidolla.