Potilasvahinko - Suomen Potilaslakimiehet
Siirry suoraan sisältöön

Potilasvahinko

POTILASVAHINGOT

Mikä on potilasvahinko?

Potilasvahinko voi sattua yllättäen

Terveydenhoitoon liittyy väistämättä riskejä. Hoito ei aina tuota toivottua tulosta ja joskus se aiheuttaa jopa vahinkoa hoidettavalle. Potilasvahingot ovat pääsääntöisesti hoitovirheitä, jotka ovat aiheutuneet potilaan tutkimuksesta, hoidosta tai muusta vastaavasta käsittelystä. Potilasvahinko voi olla esimerkiksi leikkauksen seurauksena aiheutunut komplikaatio, kuten hermovaurio tai viive taudin määrityksessä, jos se olisi ollut toisin toimien todennäköisesti vältettävissä.

YLEISET POTILASVAHINGOT

Tavallisia potilasvahinkoja ovat muun muassa

hoidon yhteydessä tapahtunut hoitovirhe tai -vahinko

hoidon laiminlyönti

puutteellinen potilasinformaatio

diagnoosiviive

infektiovahingot

sairaalalaitteiden aiheuttamat vahingot

tapaturma hoidon tai sairaalakuljetuksen aikana

huoneisto- tai laitepalo

hoidon ns. kohtuuttomat seuraukset

työkyvyttömyys ja uudelleenkoulutuksen tarve

hoitotuen ja vaatelisän sekä kuntoutuksen tarve

lääkevahingot

Asian käsittely ja määräajat

Korvauksia käsitellään ensin Potilasvakuutuskeskuksessa ja sen jälkeen mahdollisesti Potilasvahinkolautakunnassa, joka voi potilaan, potilasvakuutuskeskuksen tai hoitolaitoksen pyynnöstä antaa ratkaisusuosituksia. On mahdollista saattaa potilasvahinkoasia myös tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Potilasvakuutuksen korvauskäsittely aloitetaan täyttämällä Potilasvakuutuskeskuksen kotisivuilta löytyvä potilasvahinkoilmoituslomake (www.pvk.fi) tai lähettämällä vapaamuotoinen potilasvahinkoilmoitus Potilasvakuutuskeskukselle.

Potilasvakuutuksesta voidaan hakea korvausta tekemällä kirjallinen potilasvahinkoilmoitus. Sen voi tehdä Potilasvakuutuskeskuksen kotisivuilla löytyvälle tulostettavalle lomakkeelle.

Mikäli Potilasvakuutuskeskuksen päätös on kielteinen tai asia vaatii potilasvahinkoihin ja hoitovirheisiin erikoistuneen lakimiehen osaamista, suosittelemme kääntymistä Suomen Potilaslakimiesten puoleen ennen ratkaisusuosituspyynnön jättämistä Potilasvahinkolautakunnalle. Kartoitamme yhdessä asiakkaan kanssa hänen kannaltaan parhaan ja riskittömän menettelytavan. Toimistollamme on yhteyksiä eri alojen lääkäreihin, joiden lausuntoja asiassa mahdollisesti tarvitaan. Lautakuntavaiheen tai oikeudenkäynnin asianajokustannukset korvaa yleensä oikeusturvavakuutus.

Jos epäilette, että Teille on aiheutunut korvattava potilasvahinko tai hoitovirhe tai jos olette tyytymätön potilasvakuutuskeskuksen maksamiin korvauksiin, ottakaa yhteyttä – me autamme!

Potilasvahinkolain perusteella maksettavat korvaukset

Tyypillisiä potilasvahinkoon liittyviä potilasvakuutuskorvauksia ovat:

sairausajan ansionmenetys

kuntoutuskustannukset

tilapäisen haitan korvaus

pysyvän kosmeettisen haitan korvaus

pysyvän haitan korvaus

työkyvyttömyyseläke

sairaanhoito- ja muut kulut (esim. apuvälineet, kohonneet kodinhoitokulut, ym.)

korvaus elatuksen menettämisestä

hautauskulut

PALVELUTARJONTA

Potilasvahinkoasioiden lisäksi hoidamme

Liikennevahinko

Henkilövahingoista johtuviin korvauksiin ovat oikeutettuja kaikki liikenneonnettomuudessa vahinkoa kärsineet, myös vahinkoon syylliset osapuolet.

Lääkevahinko

Lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa, tai niihin rinnastettavaa vakavaa psyykkistä sairautta, jonka vahingon kärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut.

MAKSUTON ALKUNEUVOTTELU

Tarvitsetko neuvoja? Kokeneet lakimiehemme neuvovat potilasvahinkoasioissa