Liikennevahinko | Suomen Potilaslakimiehet

LIIKENNEVAHINKO

Liikennevakuutuksesta myönnettävät korvaukset

Liikennevakuutus korvaa muille aiheutuvia henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Myös oman ajoneuvosi kuljettaja ja matkustajat saavat korvauksen henkilövahingoistaan.

Henkilövahingot

Henkilövahingoista johtuviin korvauksiin ovat oikeutettuja kaikki liikenneonnettomuudessa vahinkoa kärsineet, myös vahinkoon syylliset osapuolet.
Liikennevakuutuksesta maksetaan muun muassa
•    sairaanhoitokulut
•    sairausajan ansionmenetys
•    kuntoutuskustannukset
•    tilapäisen haitan korvaus
•    pysyvän kosmeettisen haitan korvaus
•    pysyvän haitan korvaus
•    työkyvyttömyyseläke
•    pysyvän kosmeettisen haitan korvaus
•    sairaanhoito- ja muut kulut (esim. apuvälineet, kohonneet kodinhoitokulut, ym.)
•    liikennevakuutuksen hoitotuki
•    perhe-eläke

Mikäli vakuutusyhtiön korvauspäätös on kielteinen tai korvaukset ovat mielestänne liian pieniä, ja harkitsette muutoksenhakua liikennevahinkolautakuntaan tai käräjäoikeuteen, Suomen Potilaslakimiehet auttaa teitä vankalla kokemuksella.