Liikennevahinko - Suomen Potilaslakimiehet
Siirry suoraan sisältöön

Liikennevahinko

LIIKENNEVAHINKO

Liikennevakuutuksesta myönnettävät korvaukset

Liikennevahinko ja -vakuutus

Liikennevakuutus korvaa muille aiheutuvia henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Myös oman ajoneuvosi kuljettaja ja matkustajat saavat korvauksen henkilövahingoistaan.

Henkilövahingot

Henkilövahingoista johtuviin korvauksiin ovat oikeutettuja kaikki liikenneonnettomuudessa vahinkoa kärsineet, myös vahinkoon syylliset osapuolet.
Liikennevakuutuksesta maksetaan muun muassa:

sairaanhoitokulut

sairausajan ansionmenetys

kuntoutuskustannukset

tilapäisen haitan korvaus

pysyvän kosmeettisen haitan korvaus

pysyvän haitan korvaus

työkyvyttömyyseläke

sairaanhoito- ja muut kulut (esim. apuvälineet, kohonneet kodinhoitokulut, ym.)

liikennevakuutuksen hoitotuki

perhe-eläke

PALVELUTARJONTA

Liikennevahinkojen lisäksi hoidamme

Potilasvahinko

Potilasvahingot ovat pääsääntöisesti hoitovirheitä, jotka ovat aiheutuneet potilaan tutkimuksesta, hoidosta tai muusta vastaavasta käsittelystä.

Lääkevahinko

Lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa, tai niihin rinnastettavaa vakavaa psyykkistä sairautta, jonka vahingon kärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut.

MAKSUTON ALKUNEUVOTTELU

Tarvitsetko neuvoja? Kokeneet lakimiehemme neuvovat liikennevahinkoasioissa