Prislista - Suomen Potilaslakimiehet
Hoppa till innehåll

Prislista

PRISLISTA

Information om tjänstepriser

Gratis bedömning

Ifall Ni är missnöjd med försäkringsbolagets ersättningsbeslut kan Ni skicka oss kopior av handlingarna, en kort redogörelse över problemet inklusive kontaktuppgifter samt en kopia av det i kraft varande försäkringsbrevet, så bedömer vi gratis Era möjligheter att framskrida i ärendet.

Prislista

Byråns fakturering grundar sig på den tid som använts vid utförande av uppdraget och timdebiteringen är beroende av ärendets art 160-200 euro/timme. I priset ingår inte mervärdesskatt.

De flesta hemförsäkringar inkluderar även en rättskyddsförsäkring som vanligtvis täcker största delen av kostnaderna i nämndeskedet eller de av en rättegång föranledda kostnaderna. I trafikskadeärenden kan man använda sig av den sk. kasko-försäkringens rättskyddsförsäkring. Vid arbetsolycksfall kan man i vissa fall även använda sig av fackförbundets medlemsförsäkringar. På begäran kontaktar vi för Er del försäkringsbolaget och utreder ifall kostnaderna ersätts av försäkringen. Utredningen kan göras på förhand innan uppdraget inleds

Ifall Ni är missnöjd med försäkringsbolagets ersättningsbeslut kan Ni skicka oss kopior av handlingarna, en kort redogörelse över problemet inklusive kontaktuppgifter samt en kopia av det i kraft varande försäkringsbrevet, så bedömer vi gratis Era möjligheter att framskrida i ärendet.

TJÄNSTER

Vilka frågor hjälper vi dig med?

Patientskada

Patientskador är huvudsakligen felbehandlingar. Största delen av fallen är olyckor som har uppstått då patienten undersökts, vårdats eller fått behandling.

Trafikskada

Trafikförsäkringen ersätter person- och egendomsskador som orsakats andra till följd av trafikolycka. Även föraren och passagerarna i Ditt eget fordon får också ersättning för sina personskador.

Läkemedelsskada

Med läkemedelsskada avses kroppssjukdom eller kroppsskada eller med dem jämställbar allvarlig psykisk sjukdom, som sannolikt förorsakats av läkemedel som den skadelidande använt.

GRATIS TELEFONRÅDGIVNING

Behöver du råd? Våra erfarna jurister ger råd i personskadeärenden